Strana

Základné informácie o strane

 • Sme skupina mladých ľudí, neťaží nás žiadna politická minulosť, nechceme sa hrať na rôzne občianske iniciatívy, chceme novú politickú reprezentáciu občanov. Povedali sme si: „Keď nie teraz, tak kedy? Keď nie my, tak kto?“
 • Slovensko je naša vlasť, naše rodisko a my chceme v tejto krajine žiť spokojne, šťastne a zdravo, chceme sa vzdelávať, pracovať a rozvíjať svoje schopnosti. Chceme, aby naše rodiny, v nich manželia, partneri a samozrejme deti boli spokojní, šťastní a veselí. Svojou prácou chceme osloviť mladých ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť zlepšenie životných, pracovných, študijných a zdravotných podmienok pre kvalitnejší, slušnejší a tolerantnejší život nás mladých, ale aj našich rodičov a starých rodičov.
 • Našou snahou je preto založiť novú stredo-pravú liberálnu politickú stranu, ktorej hlavné ciele budú vychádzať z potrieb slušnejšieho, tolerantnejšieho a trvalo kvalitného života občanov SR. Cieľom je šírenie, rozvíjanie a napĺňanie myšlienky demokracie, pluralizmu a tolerancie.
 • Na začiatok sme si stanovili tri základné hodnoty, na ktorých chceme budovať náš program.

  • Slušnosť v našom ponímaní je o základnej ľudskej úcte, o neklamaní sa, nepodvádzaní a nekradnutí. Chceme znova zaviesť pojem slušnosť do politiky. To nedokážu súčasní politici, ktorí zapríčinili jej stratu. Chceme preto komplexnú generačnú výmenu, aby tí, čo rozhodujú, boli najslušnejší. Nie preto, že sa to patrí alebo páči, ale preto, že v našom vnímaní sa musíme stať vzorom pre všetkých.
  • Tolerancia v našom ponímaní je o priestore. Priestore názorovom, priestore, ktorý ponúka sloboda. Je o priestore na sebarealizáciu každého z nás, pre slabších i silnejších, mladých i starých, ženy i mužov, veriacich i ateistov, heterosexuálov i homosexuálov, pre každého. Pre ľudí bez zbytočných predsudkov a strachu z iného a iných. Začnime si konečne vážiť rozmanitosť názorov, ktorá prináša nové myšlienky, nové impulzy, také potrebné pre budúcu konkurencieschopnosť nášho národa.
  • Kompromis v našom ponímaní je v prvom rade o hľadaní trvalého riešenia. Riešenia, ktoré dokáže politicky stabilizovať krajinu nielen na jedno volebné obdobie. Dosiahnuť ho je možné iba kompromisom výhodným pre všetkých a nielen pre väčšinu či menšinu.

 • Sme skupina mladých ľudí, neťaží nás žiadna politická minulosť, nechceme sa hrať na rôzne občianske iniciatívy, chceme novú politickú reprezentáciu občanov. Povedali sme si: „Keď nie teraz, tak kedy? Keď nie my, tak kto?“

pošli na vybrali.sme.sk

Strana TIP sa prihlásila k presadzovaniu transparentnosti v Európskom parlamente

Líder kandidátky strany TIP Michal Bubán reagoval na spoločnú výzvu pobočiek Transparency International v členských krajinách a verejne sa zaviazal, že po zvolení bude v Bruseli bojovať za väčšiu transparentnosť. Na základe výzvy Transparency International, ktorá je medzinárodným lídrom v boji proti korupcii, by tak mal z ďalšími poslancami urobiť hlasovaním v parlamente za 1. prijatie účinnej legislatívnej ochrany pre nahlasovateľov nekalých praktík, tzv. whisteblowerov, 2. podporou transparentnosti pri prijímaní legislatívy a tým limitovať skrytý vplyv lobistov a 3. hlasovaním za povinné zverejňovanie zmlúv pri míňaní verejných prostriedkov.
Cieľom iniciatívy je, aby sa správa a zákonodarstvo európskych inštitúcií stali v tejto oblasti svetovým vzorom. Mentorom a zároveň aj kontrolórom plnenia tohto verejného prísľubu bude Európska kancelária Transparency International.

Ustanovujúci snem 18.01.2014

18.01.2014 sa uskutočnil ustanovujúci snem Strany TIP v Banskej Bystrici. V zmysle stanov snem zvolil predsedu, troch podpredsedov strany a členov republikovej rady. Ustanovujúci snem tiež schválil programové smerovanie strany a rozhodne o účasti a podpore strany vo voľbách tento rok – 15.marca voľba prezidenta SR, 24.5. Eurovoľby a komunálne voľby na jeseň.